oitiw 2018Anna Niederfelduczennica  klasy II TA oraz Kacper Gall - uczeń klasy III TA zostali FINALISTAMI etapu ogólnopolskiego  XLVI edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Tytuł Finalisty etapu okręgowego uzyskał natomiast Piotr Wanat z klasy III TA.

Zawody ogólnopolskie rozegrane zostały w dniu 28 kwietnia 2020 r.
Podczas olimpiskich zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz praktycznego zastosowania przepisów prawa patentowego.

Tytuł finalisty etapu ogólnopolskiego oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują z egzaminu 100% punktów.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do uczestnictwa w olimpiadzie!

 

 

Początek strony