1460x616

 

Strzelnica, która powstanie w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja, będzie dostępna dla uczniów klas mundurowych, grup zorganizowanych młodzieży oraz organizacji proobronnych na zasadach określonych regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, zgodnie z wytycznymi MON.

 

Koszt zadania, na które składa się m.in. adaptacja pomieszczenia oraz zakup niezbędnego sprzętu oszacowano na 200.000 tys. zł, natomiast pozyskane przez samorząd powiatowy dofinansowanie wynosi 160.000 tys. zł.

 

Celem Projektu była adaptacja pomieszczeń w Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu do utworzenia strzelnicy wirtualnej, wyposażenie pomieszczenia oraz zakup multimedialnego systemu szkolno-treningowego.  

 

Strzelnica wirtualna ma tę przewagę nad strzelnicą tradycyjną, iż umożliwia uczniom ćwiczenie różnych wariantów sytuacji bojowych w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Ci obserwując na ekranie rzutnika symulowaną scenerię będą mogli trenować konkretne scenariusze walki co wyniesie szkolenie kadetów na jeszcze wyższy poziom. Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Strzelnica powstanie w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja jeszcze w tym roku.

 

 

„Strzelnica w powiecie” to konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich.

 

W obecnej chwili wykonywane są roboty budowlane I etapu zadania pn: Utworzenie strzelnicy wirtualnej” przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Rajca

 

Poniżej zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

IMG20230719115011

IMG20230719115018

 

IMG20230719115029

 

IMG20230719115240

 

IMG20230719115256

Początek strony