Zebrania Rodziców

14.09.2022 r.     - Spotkanie dyrekcji, wychowawców klas I z rodzicami w auli   szkolnej

                          - Spotkanie dyrekcji z uczniami i rodzicami  klas maturalnych

- Spotkanie wychowawców pozostałych klas z rodzicami

- Omówienie procedur dotyczących nowego roku szkolnego   

- Omówienie zasad oceniania, frekwencji uczniów podczas zajęć stacjonarnych

23.11.2022 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach za
I półrocze w klasach maturalnych + śródroczna dla pozostałych klas

04.01.2023 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach za
I półrocze w pozostałych klasach

29.03.2023 r. Wywiadówka śródokresowa oraz o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych.

31.05.2023 r. Wywiadówka informacyjna o przewidywanych ocenach końcowych.

Początek strony