KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
 3. Ślubowanie klas I 05.10.2022 r.
 4. Ferie zimowe 13.02.2023 r. - 26.02.2023 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 r. - 11.04.2023 r.
 6. I półrocze – 01.09.2022 r. – 31.12.2022 r. – klasy maturalne, 01.09.2022 r. – 27.01.2023 r. – pozostałe klasy
 II półrocze - 01.01.2023 r. – 28.04.2023 r. – klasy maturalne, 30.01.2023 r. – 23.06.2023 r. – pozostałe klasy  
7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 28.04.2023 r. w szkołach ponadgimnazjalnych                                     
 8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23.06.2023 r.

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 30/2022/2023 ustalające dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Początek strony