Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja zwraca się z ogromną prośbą o dokonanie wpłaty na tzw. ?Komitet Rodzicielski?.

Składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Początek strony