PRZYDZIAŁ WYCHOWAWCÓW KLAS

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I TA (chem.) mgr Joanna Cyba

I TB (hot.) mgr Helena Jastrzębowska

I TC (fot.+ rekl.) mgr Agnieszka Majewska

I TS (spedytor) mgr Ewa Kalus

II TA (chem.) mgr Anna Kosno

II TB (hot.) mgr Barbara Worobiec

II TC (fot.+ rekl.) mgr Justyna Wrona

III TA (chem.) mgr Agnieszka Wójtowicz

III TB (hot.) mgr Regina Hajduk

III TC (sped.+ rekl.) mgr Bożena Strzelec

IV TA (chem + fot.) mgr Grażyna Bryłka

IV TB (ek + rekl.) mgr Jolanta Hyla

IV TC (hot + sped.) mgr Beata Falba

Początek strony