straż1

Aktualności

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yjU47iJJmWo - wywiad z przedstawicielami służb mundurowych. Policjant, strażak, żołnierz – oto nasze propozycje.

 

TECHNIK SPEDYTOR  - KLASA MUNDUROWA -

od 1.09.2018 r.grupa policyjno – wojskowa

Klasę tworzy grupa wojskowa i policyjna. Każda z nich odbywa osobne zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów zawodowców, natomiast wspólnie uczestniczą w zajęciach strzeleckich, terenoznawczych, pierwszej pomocy oraz z zakresu samoobrony. Atuty tej klasy to liczne wycieczki zawodoznawcze i obozy kondycyjne.

odmundurc3b3wka31 1.09.2017 r. - grupa policyjno – strażacko – wojskowa

Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi, strażackimi i wojskowymi będzie przygotowanie przyszłych absolwentów do ubiegania sie o pracę w różnych służbach mundurowych, a także zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

          

  Klasa mundurowa obejmie grupę: policyjną, strażacką i wojskową.

Grupa policyjna już od roku 2009 ma zajęcia teoretyczne i praktyczne z policjantami
z Komendy Powiatowej Policji.

Grupa strażacka będzie miała zajęcia z wiedzy pożarniczej ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Jednostki Ratowniczej „Blachownia” i OSP Sławięcice. Z tymi jednostkami szkoła podpisała już porozumienia.

Grupa wojskowa odbędzie przeszkolenie wojskowe, które przeprowadzą: były zawodowy żołnierz oraz nauczyciel – instruktor.

W pierwszej klasie uczniowie odbędą wspólne zajęcia: strzelectwo, musztrę, samoobronę, terenoznawstwo i łączność oraz zajęcia praktyczne z taktyki wojskowej, a także wizyty w jednostkach straży pożarnej i w komendzie policji. W drugiej klasie nastąpi wybór profilu.

Klasa będzie wyjeżdżać na obozy kondycyjne i do różnych instytucji w celu poznania zawodów innych służb mundurowych i organizacji ratowniczych.

Uwaga!

Uczniowie, którzy ukończą klasę policyjną, przy postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w policji otrzymają 2 punkty i dodatkowo 4, jeśli ukończą kurs np. ratownika wodnego podczas tygodniowych obozów letnich organizowanych przez szkołę.

Po odbyciu szkolenia wojskowego absolwenci mogą liczyć na:

 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

   Dlaczego warto przyjść do takiej klasy?

 • będziesz uczestniczył w lekcjach prowadzonych przez
  czynnych zawodowo
  policjantów, strażaków i żołnierzy
 • poznasz elementy prawa karnego i wykroczeń
 • zdobędziesz wiedzę o pożarnictwie i służbie wojskowej
 • poznasz prawo drogowe
 • zapoznasz się ( na własnej skórze!) z podstawami samoobrony
 • poznasz tajniki musztry
 • nauczysz się udzielania pierwszej pomocy
 • zyskasz lepszy start w zdobyciu zawodu: policjanta, strażaka,
  żołnierza,
  ratownika medycznego, strażnika miejskiego
  i pracy w służbie więziennej, celnej i w agencjach ochrony
 • jeśli wybierasz się później do wyższej szkoły policyjnej,
  strażackiej, wojskowej
  lub ratownictwa medycznego albo
  myślisz o studiach prawniczych- 
  to doskonale trafiłeś
  z wyborem tej klasy!


   Co Ci zaoferujemy?
 • liczne wycieczki przedmiotowe
 • zajęcia na strzelnicy
 • udział w prawdziwych akcjach organizowanych przez
  policję i straż
 • element wyróżniający – mundur!
 • W chwili rozpoczęcia nauki otrzymasz stopień młodszego
  kadeta,
  a później kolejne belki na ramionach!
     
  PONADTO
   Coś dla twardzieli… jeśli będziecie chcieli!
 • obozy przetrwania dla GRUPY TWARDZIELI REJ- Tan
  (np. paintball, ASG)
 • drużyny e-sportowe TEAM- Rej ( np. League Of Legends, CS:GO)
 • zimowe wyjazdy na narty
 • spływy kajakowe
 • rajdy rowerowe
 • udział w maratonach
 • obozy sportowo- kondycyjne zimowe I letnie

wojsko

straż2

strzelnica 3

znicz

straż

  CHCEMY WŁAŚNIE CIEBIE!!!

W trakcie nauki będzie można zdobyć patent strzelecki, certyfikat kursu pierwszej pomocy, a nawet ratownika wodnego, płetwonurka i inne w zależności od zamiłowania, czy pomysłu.

W ofercie na pewno znajdą się wycieczki przedmiotowe do Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, Aresztu Śledczego, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zajęcia na strzelnicy, pomoc w akcjach organizowanych przez policję i straż np. akcja Znicz, zajęcia praktyczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, Jednostce Ratowniczej „Blachownia” i OSP Sławięcice i inne.

 Po pierwszym semestrze nauki odbywa się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktu mianowania na KADETA. Uczniowie tej klasy uczęszczają w określonych dniach nauki w obowiązkowych mundurach.

kadeci 1

 Szkoła współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Uniwersytetem Opolskim, Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskową Komendą Uzupełnień, 10 Opolską Brygadą Logistyczną, Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Jednostką Ratowniczą „Blachownia” i Ochotniczą Strażą Pożarną „Sławięcice” oraz Służbą Więzienną w Kędzierzynie-Koźlu

  Wymagania

Rekrutacja do szkoły będzie się odbywać na zasadzie ogólnej dostępności, jednak brane będą pod uwagę wymagania dodatkowe, tj:

- co najmniej poprawna ocena z zachowania,

- dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów do podjęcia nauki w technikum z dodatkowymi zajęciami policyjnymi, strażackimi i wojskowymi.

Filmiki z udziałem naszych  klas policyjnych:

https://www.youtube.com/watch?v=__4ZsUPeR7o

https://www.youtube.com/watch?v=WmNBTQOkbKc

https://www.youtube.com/watch?v=SOLZxZ_xQLg

https://www.youtube.com/watch?v=2U_9jRZrR_w

https://www.youtube.com/watch?v=lHlH8tnLubA

https://www.youtube.com/watch?v=AOWA_aba-Q8

https://www.youtube.com/watch?v=sSkq6pBk1Lo

https://www.youtube.com/watch?v=N-gGdkTCXWc

https://www.youtube.com/watch?v=o5u0apt4lU4

             


KLASY POLICYJNE

 

absolwenci 2012

Absolwenci 2012

klasa Beaty 2

Absolwenci 2013

klasa Joli 3

Absolwenci 2014

klasa 1Agi

Absolwenci 2015

s2014.7

Absolwenci 2016

 5s.6

Absolwenci 2017

 

Tak było i jest, a może być jeszcze lepiej!

 W procesie nauczania urozmaicono kształcenie poprzez rożne formy zajęć:

 Lekcje z policjantami czynnymi zawodowo: zadania i historia policji, prawo karne i wykroczeń z panią podkomisarz Magdaleną Pławiak-Woda i podkom. Magdaleną Nakoneczną, podstawy samoobrony z panem aspirantem Tomaszem Zarzyckim, prawo drogowe i zasady posługiwania się bronią palną z panem aspirantem sztabowym Arturem Sielskim.

   podkomisarz phoca thumb l paka3 sam2 15.nauka o broni musztra 1 

 Nasi uczniowie „sokole oko” ćwiczą na strzelnicy pod kierunkiem pani Beaty Bajer i odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 Nowy nabytek mistrzowie strzelnica  13 strzelnica 2

Do testów sprawnościowych młodzież przygotowywana jest przez wuefistów, którzy rozszerzają formy zajęć fizycznych m.in. poprzez kajakarstwo, narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo. Natomiast wychowawcy corocznie organizują obozy kondycyjne np. do Głuchołaz, Borowian, Szklarskiej Poręby i Złotego Stoku.

       39 a obóz kond karate 1 34 a obóz kond na stoku l2 obóz19 obóz3 obóz15 na kłodnicy

Aby przybliżyć pracę policjanta organizowane są wyjazdy zawodoznawcze do: Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej w Warszawie, Laboratorium Kryminalistycznego, Szkoły Policji w Katowicach i Policyjnej Izby Dziecka.

 kwp1 kwp3  kwp7 l4     wars5     kl.2 szk. policji 4 szk. policji 5 szk. policji 6 szk. policji 7

Pierwsze szlify pracy w terenie kadeci pobierają w akcjach: „Znicz” i „Stop 18”, a w Ochotniczym Hufcu Pracy prowadzą pogadanki profilaktyczne.

 1.klasa   9ulica 10 festyn policja 1 4 4 akcja 3 klasa policyjna w szkole

Pragniemy, aby nasza młodzież poznała nie tylko pracę policjanta, ale również inne zawody z całego spectrum tzw. służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Tak więc poznają pracę: strażnika miejskiego i więziennego, strażaka, żołnierza i ratownika medycznego.

         26 a wojsko straz2 straż m 16 a straż woj6 woj9 areszt.2jpg areszt.3jpg wiezienie2 szk. policji 3

Kształtujemy także postawę obywatelską poprzez wycieczki do: Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego, Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sejmu i Kancelarii Prezydenta i Premiera.

    sąd1 UM2 wars18 DSCF3338 wars17 wars10 wars6 UM 5 UM 3

Naszym celem jest nie tylko przygotowanie młodzieży do matury, ale także pobudzenie jej do aktywnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, które dają uczniowi wsparcie dla jego wszechstronnego rozwoju. Nasi kadeci chętnie promują szkołę poprzez pokazy musztry i występy artystyczne na różnych festynach i uroczystościach. Biorą udział w konkursach i olimpiadach.

       11 festyn 8 17 41696 DSC06838 640x480 400x300 DSC06848 640x480 400x300 miko9a

 winner 2015 Monika i Maja DSC06125a musztra 2jpg  SAM 2029 

Elementem wyróżniającym naszych wychowanków jest mundur, który zakładają po raz pierwszy na uroczyste „Ślubowanie Klasy Policyjnej”.

   slubowanie2 mundur 2

mun 16 m m straż

Udział w proponowanych zajęciach zaspokaja potrzebę poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie przełamują barierę strachu, uczą się kontaktu z innymi ludźmi, a zarazem mają możliwość zdobycia bardzo ważnych umiejętności ratujących ludzkie życie.

   20 a pierwsza pomoc nysa4 phoca thumb l nysa3 1 pomoc

Wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z podstawą programową i porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do nauczania treści programowych z zakresu problematyki służby policyjnej zawartym w dniu 21.01.2011 roku pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja i Komendą Powiatową Policji pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.


 

  Prawa i obowiązki uczniów klasy policyjnej

Uczniowie klasy policyjnej korzystają dokładnie z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Ponadto, każdy uczeń klasy mundurowej

ma prawo:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy mundurowej tytułu i stopnia młodszego kadeta,
 • noszenia umundurowania właściwego dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
 • złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
 • do mianowania na kolejne wyższe stopnie w korpusie kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
 • otrzymania po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytułu honorowego
 • „KADET DYPLOMOWANY” wraz z certyfikatem potwierdzającym odbyte przeszkolenie.

 ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalności,
 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
 • czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo - obronnym,
 •  godnego zachowania się i reprezentowania Szkoły i Służby Policyjnej, w której barwach występuje.

 Zasady umundurowania:

 • Wprowadzenie umundurowania ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem i podniesienie świadomości i postaw patriotycznych,
 • Umundurowanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klasy policyjnej,
 • W skład umundurowania wchodzi: niebieska koszula, krawat i czarne spodnie, spódnica, buty czarne lub granatowe bez ozdób – klasyczne; na lekcje wf - u czarny strój,
 • Umundurowanie noszone jest na terenie szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora dniach nauki – poniedziałek i środa, na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych i obronnych,
 • Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny,
 • Każdorazowy brak przewidzianego Regulaminem umundurowania w wyznaczonych przez Dyrektora dniach, zostanie odnotowany w dzienniku szkolnym. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

 

Początek strony