KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023 r.
  1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r. - 31.12.2023 r.
  1. Ślubowanie klas I 04.10.2023 r.
  1. Ferie zimowe 15.01.2024 r. - 28.01.2024 r.
  1. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 r. - 02.04.2024 r.
  1. I półrocze ? 04.09.2023 r. ? 15.12.2023 r. ? klasy maturalne; 04.09.2023 r. ? 12.01.2024 r. ? pozostałe klasy
  1. II półrocze - 18.12.2023 r. ? 26.04.2024 r. ? klasy maturalne; 29.01.2024 r. ? 21.06.2024 r. ? pozostałe klasy
  1. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 26.04.2024 r.
  1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   21.06.2024 r.

 

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

 

1. 13.10.2023r. - wolne dla nauczycieli i uczniów

2. 2-3.11.2023r. - wolne dla nauczycieli i uczniów

3. 2.01.2024r. - wolne dla nauczycieli i uczniów

4. 9.01.2024r. - wolne dla uczniów

5. 2.05.2024r. - wolne dla nauczycieli i uczniów

6. 31.05.2024r. - wolne dla nauczycieli i uczniów

7. 7-9.05.2024r. - wolne dla uczniów

 

Początek strony