KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09. 2017 r.

  2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017r. – 30.12.2017 r.

  3. Ferie zimowe 15.01.2018 r. –28.01.2018 r.

  4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 .03.2018r. –03.04.2018 r.

  5. I półrocze – 04.09.2017 r. – 31.12.2017 r.

  6. II półrocze – 02.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

  7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 27.04.2018 r.

  1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 31/2017/2018 z dnia 13.09.2017r.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia
05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Szkoły z dnia 07.09.2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach:


- 22.12.2017 r. (piątek) - dzień wolny dla uczniów i dla nauczycieli
- 02. 01.2018 r. (wtorek) - dzień wolny dla uczniów i nauczycieli
- 30.04.2018 r. (poniedziałek) - dzień wolny dla uczniów i nauczycieli
- 02.05.2018 r. (środa) dzień wolny dla uczniów i nauczycieli
- 01.06.2018 r. (piątek) - dzień wolny dla uczniów i nauczycieli
- 04.05.2018 r. (piątek) – dzień wolny dla uczniów - matura z j. polskiego
- 07.05.2018 r. (poniedziałek) dzień wolny dla uczniów – matura z matematyki
- 08.05.2018 r. (wtorek) dzień wolny dla uczniów – matura z j. angielskiego

Proszę wszystkich wychowawców o zawiadomienie o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wszystkich uczniów i rodziców.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Początek strony