PRZYDZIAŁ WYCHOWAWCÓW KLAS

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I Ap (chem.+hot.)
mgr Beata Falba
I Bp (fot.) mgr Grażyna Bryłka
I Cp (sped.) mgr Bożena Strzelec
I Dp (sped.) mgr Patrycja Kacperak
I TA (fot.+chem.)
mgr Agnieszka Wójtowicz
I TB (hot.) mgr Aneta Foremniak-Szenko
I TC (sped.) mgr Beata Bajer
I TD (sped.) mgr Jolanta Hyla
II TA (chem.+fot.) mgr Renata Pierończyk
II TB (hot.) mgr Beata Fedorowicz
II TC (sped.) mgr Joanna Nedokis
II TD (sped.) mgr Bożena Jagieniak
III TA (chem.) mgr Joanna Cyba
III TB (hot.) mgr Helena Jastrzębowska
III TC (fot.+rekl.) mgr Agnieszka Majewska
III TS (sped.) mgr Szymon Kupka
IV TA (chem.) mgr Anna Kosno
IV TB (hot.) mgr Barbara Worobiec
IV TC (fot.+rekl.) mgr Justyna Wrona

 

Początek strony