Przygotowuje sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobiera  i przygotowuje próbki do badań analitycznych, wykonuje badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych oraz badania bioanalityczne i środowiskowe.

 

tech analityk 1

 

Praca: 

W laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, petrochemicznego, nawozów sztucznych, tworzyw i włókien sztucznych, farb i lakierów, a także środków czystości, higienicznych, rolniczych oraz do pielęgnacji roślin.

Nauka w zawodzie odbywa się w większości w szkolnych laboratoriach chemicznych. Podczas nauki na niżej wymienionych przedmiotach uczeń nabywa umiejętność:

  • pobierania i przygotowania materiału do badań,
  • przygotowywania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
  • przeprowadzania analiz chemicznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym: 

Organizacja pracy w laboratorium analitycznym, podstawy technik laboratoryjnych, podstawy chemii analitycznej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, język obcy w praktyce laboratoryjnej.

Pracownie w kształceniu zawodowym: 

techniki laboratoryjne, analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka.

Praktyka zawodowa w klasie III i IV ? 4 tygodnie w zakładzie pracy.

Egzaminy z kwalifikacji:

  1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (CHM03).
  2. Wykonywanie badań analitycznych.(CHM04).

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

 

tech analityk 2

 

 

 

Początek strony