Fluorochemika4 grudnia 2017 chemicy z klasy II TA i IV TA wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do FLUOROCHEMIKA POLAND SP. Z O.O.

Uczniowie zapoznali się z zakresem działalności firmy, która wytwarza produkty głównie dla przemysłu farmaceutycznego i branży ochrony roślin oraz zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych technologii przemysłowych.

Wykład w języku angielskim poprowadził Prezes Zarządu Dr Rudi Heinz Feist oraz Dyrektor Techniczny Pani Katarzyna Janiec-Poprawa. Następnie uczniowie zwiedzili laboratoria zakładowe oraz instalację produkcyjną.

Praktyczne poznanie omawianych na lekcji procesów technologicznych oraz wykorzystywanych w tym celu maszyn i urządzeń umożliwiło uczniom weryfikację oraz poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Początek strony