Samorząd uczniowski

W związku z brakiem realizacji remontu wiat przystankowych przy naszej szkole Zarząd SU wystosował kolejne oficjalne pismo do Kierownika Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta, Pani Prezydent, Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz radnego i przewodniczącego Rady Osiedla Sławięcice.

9

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 polegała
na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Przewodniczącego i opiekuna SU wybrano w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się
26 września 2017 r. Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu „Samorządy mają głos” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zastępców i skarbnika SU wybrał przewodniczący SU, a skarbnika – Rady Samorządów Klasowych na zebraniu.

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Bartosz Kaczmarek, klasa IV TB

 Zastępca – Hanna Szajner, klasa III TC

Zastępca – Kacper Dzedzej, klasa I TS

Skarbnik – Aleksandra Targos, klasa II TB

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania.

Pierwsze spotkanie Zarządu SU z przedstawicielami samorządów klasowych odbyło
się 12 września. Ustalono wówczas system kolejnych zebrań oraz podjęto pierwsze działania. Kolejne zebrania odbywały się w miarę potrzeb.

Podjęte działania:

 • Przeprowadzono giełdę używanych podręczników – 13 września 2017;
 • 21 i 22 września zorganizowano akcję robienia zdjęć klasowych (zdjęcia wykonywały klasy fototechników);
 • Przeprowadzono kampanię wyborczą na przewodniczącego SU, oraz kampanię przed referendalną w sprawie uchwalenia nowego regulaminu;
 • 25 września miała miejsce debata z kandydatami na przewodniczącego SU;
 • 26 września 2017 r. odbyły się wybory przewodniczącego SU, opiekuna SU oraz referendum w sprawie uchwalenia nowego regulaminu;
 • Przygotowano i przeprowadzono wybory radnego do Młodzieżowej Rady Miasta – 17 października Komisja Wyborcza uczestniczyła w szkoleniu w Urzędzie Miasta, się 20 października odbyła się debata z kandydatami a 24 października miały miejsce wybory radnego – radną została Julia Kurpińska;
 • SU zgłosił się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła demokracji”, grupa projektowa uczestniczyła w szkoleniu we Wrocławiu 21 września;
 • Przygotowano serce z życzeniami dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • zorganizowano otrzęsiny klas pierwszych;
 • wystosowano petycje:
 • do Prezesa Zarządu MZK w sprawie włączenia do obiegu linii autobusowej nr 5 i 15 autobusów MAXI – odpowiedź odmowna;
 • do dyrektora ZS nr 3:

w sprawie skrócenia lekcji w dn. 31.10.2017 i zawieszenia lekcji w dn. 2.11. 2017 – odpowiedź pozytywna,

w sprawie zwiększenia ilości ławek na korytarzach i uruchomienia szatni

 • przeprowadzono zbiórkę zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji Ekophone;
 • Przeprowadzono diagnozę w formie ankiety, wśród całej społeczności uczniowskiej, dotyczącej potrzeb i propozycji działań SU;
 • SU dokonał przydziału zadań poszczególnym klasom (gazetki szkolne, apele, Dni bez śniadania)
 • Kontynuujemy „Dzień bez śniadania”
 • Trwają prace przy Kąciku relaksu - pozyskiwanie środków (między innymi z loterii fantowej zorganizowanej z okazji Sławięcickiego Spotkania Adwentowego) i materiałów do wyposażenia „Kącika relaksu” na II piętrze;
 • uaktualniano wpisy na stronie internetowej szkoły, w zakładce „samorząd” oraz fb (powstała grupa Samorząd uczniowski);
 • 25 października odbyło się spotkanie Zarządu SU z radami klasowymi rodziców;
 • przygotowano i przekazano rodzicom odezwę z prośbą o wsparcie i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zaplanowanych przez SU na ten rok szkolny inicjatyw;
 • 17 listopada z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu przygotowano wystawę, zorganizowano konkurs na plakat promujący dobre strony niepalenia oraz przeprowadzono happening;
 • 24 listopada w czasie nocki matematycznej SU zajął się zorganizowaniem karaoke i dyskoteki;
 • zorganizowano zbiórkę dla zwierząt ze schroniska w Dębowej ,, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, pomóż bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę";
 • Przewodniczący SU poprowadził apel z okazji: Rozpoczęcia Roku Szkolnego, Ślubowania Klas Pierwszych, Dnia Edukacji Narodowej oraz Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 • Zorganizowano mikołajki - każdą klasę odwiedził Mikołaj z prezentami;
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na najładniejszą bombkę klasową (wygrała klasa II TA), przyozdobiono choinkę przed Izbą Tradycji bombkami klasowymi, przekazano życzenia świąteczne dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji oraz wszystkim uczniom i rodzicom na stronie szkoły i fb, ponadto na fb szkolnym zorganizowano akcję „podziel się choinką”
 • „Dzień bez śniadania” zrealizowały: klasa IV TB, IV TC, IV TA, III TA
 • Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała klasa II TC a apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przygotowała klasa III TA;
 • Zorganizowano wycieczkę SU do Trójmiasta i Krakowa;
 • SU wydał opinię dotyczącą pracy nauczyciela: pani Patrycji Kacperak i Joanny Nedokis

Wnioski do dalszej pracy:

 • Dokończenie Kącika Relaksu i przeprowadzenie remontu i zagospodarowania Sali Relaksu na parterze;
 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz szkoły;
 • Zachęcenie młodzieży do śledzenia fb szkolnego i strony internetowej;
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego;
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

1 Mikołaj4 Mikołaj6 grudnia Mikołaj odwiedził wszystkie klasy w szkole i po chwili wspólnej zabawy rozdał słodkie upominki.

 

 

 

Przed świętami Bożego Narodzenia odbył sie konkurs na najładniejszą bombkę klasową. W konkursie wygrała klasa II TA. Gratulujemy!

choinka szkolnabombka II TA

Podsumowanie XV Sławięcickiego Spotkania Adwentowego połączono ze wspólnym kolędowaniem  przy choince.

                              

 

 

 

koled 6

 

 

 

 

 

 

 

 

kolędowanie 3

koędowanie 1

 

 

 

 

 

koędowanie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podziel się choinkąZ okresem świątecznym związane było jeszcze jedno działanie, dzięki któremu wszyscy moglismy się podzielić symbolicznie życzeniami - akcja "Podziel się choinką". W czasie świąt wielu uczniów wysyłało na fb szkolnego zdjęcia swoich drzewek. Dziękujęmy.

22555139 308246396318654 300754491775344333 nSU realizuje projekt "Dzień bez śniadania". Wyznaczone klasy w odpowiednim terminie przygotowują dla wszystkich uczniów smaczne i zdrowe śniadania. W I semestrze 2017/2018 projekt zrealizowały:

IV TB, IV TC, IV TA i III TA

Dziękujemy za zaangażowanie i pyszne przekąski. :)

 

23316569 1677764678941269 8060471666361359827 n23472255 1677764625607941 5104097415266418334 n23915628 1698441126873624 4129273753416257864 n23915792 1699231270127943 8831428041226656231 n24059160 1699231200127950 3505821343965725331 n24129740 1699231160127954 8426284275854828108 n24176698 1700198343364569 6117543934508348551 nIII TA 2017 18

1015 grudnia 2017 r. Samorząd Uczniowski udał się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedziliśmy Muzeum Sztuki Współczesnej, byliśmy w Parku Trampolin a na zakończenie udaliśmy się na jarmark bożonarodzeniowy na krakowski rynek.

Dziękujemy Bartkowi za zorganizowanie wycieczki.

15134281112131456

 

Początek strony