SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Działalność Samorządu Uczniowskiego w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 polegała
na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3. 

Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodniczący – Kacper Dzedzej, klasa III TS

Zastępca – Małgorzata Pawliczek, klasa III TA

oraz

Osowski Wojciech, I Bp

Nowożycka Angelika, I Ap

Powierska II TC

Karolina Galwas – Stasiak, I Cp

Niederfeld Anna, II TA

Górzycki Aleksander, I TC

Turczyniewicz Michalina, III TC

Sienkiewicz Adam, IV TC

Kaczmarczyk Natalia, II TB

Kordyś Mariusz, III TS

Trałka Aleksandra, III TA

Podlesińska Kamila, I Dp

Gątarz Kamila, I TD

Grylak Mateusz, I TA

Maciuk Adam II TA

Brittner Weronika, I TB

Opiekun - Jolanta Hyla.

Zarząd i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania. Spotkania zarządu z przedstawicielami rad klasowych odbywały się w miarę potrzeb w szkole bądź na grupie Messenger.

Priorytetem działań SU w tym roku szkolnym był zakup szafek ubraniowych dla uczniów. Zakupiono szafki dla uczniów 4 klas pierwszych pogimnazjalnych.

Podjęte działania:

  • Udział przedstawicieli SU w projekcie w projekcie „Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego” prowadzonym przez fundację Semper Avanti. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatyw na rzecz swojej społeczności;
  • 06.03.2020r. – udział przedstawicieli SU w II Konferencji Samorządów Uczniowskich w Opolu;
  • 05.03.2020r. - udział w obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych przez Związek Emerytów
    i Rencistów Polskich – przekazanie życzeń, program artystyczny;
  • 09.03.2020r. - udział w obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych przez Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”;
  • Przekazanie na stronie szkoły i fb życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i życzeń udanych wakacji;
  • Pozyskiwanie sponsorów.

 Wnioski do dalszej pracy:

  • Motywować uczniów do podejmowania działań na rzecz społeczności uczniowskiej i szkoły;
  • Wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.
Początek strony