Praktyka zawodowa  w technikum  pięcioletnim (po podstawówce) odbywa się w klasie trzeciej i czwartej, po cztery tygodnie w każdej klasie. Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzykać promocję do klasy programowo wyższej.

Praktyki powinny odbywać się w podmiotach świadczących usługi transportowo-spedycyjne. Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonalić umiejętności z zakresu obsługi stanowisk związanych z transportem i spedycją oraz  obsługi klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego.

Nasi partnerzy:

spedycja1

 

Początek strony