Praktyka zawodowa  w technikum czteroletnim (po gimnazjum) odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin) natomiast  w technikum  pięcioletnim (po podstawówce) odbywa się w klasie trzeciej i czwartej, po cztery tygodnie w każdej klasie. Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzykać promocję do klasy programowo wyższej.

Praktyki powinny odbywać się w podmiotach świadczących usługi hotelarskie lub innych podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla  zawodu technik hotelarstwa np. hotele, ośrodki wczasowo-rehabilitacyjne, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, promy itp.

Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonalić umiejętności z zakresu organizacji i planowanie pracy w recepcji, dziale służby pięter, gastronomii i dziale organizacji usług dodatkowych, obsługa gości hotelowych i rozliczanie kosztów. Uczniowie powinni zapoznać się z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowaniem i podawaniem śniadań, organizacją usług dodatkowych w obiekcie i wykorzystywaniem programów komputerowych w hotelu.

Praktyki i staże zawodowe odbywają się w kraju i za granicą. Oto niektórzy nasi partnerzy:

hotele

Początek strony