Praktyka zawodowa  w technikum czteroletnim (po gimnazjum) odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin) natomiast  w technikum  pięcioletnim (po podstawówce) odbywa się w klasie trzeciej i czwartej, po cztery tygodnie w każdej klasie. Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzykać promocję do klasy programowo wyższej.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją reklamy np. działach promocji i marketingu, agencjach reklamowych, gazetach, radiu i telewizji.

Nasi partnerzy:

reklama

 

Początek strony