Praktyka zawodowa  w technikum czteroletnim (po gimnazjum) odbywa się w klasie III i trwa 4 tygodnie (160 godzin) natomiast  w technikum  pięcioletnim (po podstawówce) odbywa się w klasie trzeciej i czwartej, po cztery tygodnie w każdej klasie. Zaliczenie praktyki zawodowej czyli otrzymanie oceny pozytywnej, jest warunkiem koniecznym aby uzykać promocję do klasy programowo wyższej.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w zakładach branży chemicznej, gdzie prowadzone są różnego rodzaju procesy technologiczne. Praktyka powinna być prowadzona w rzeczywistych w warunkach, w jakich w przyszłości technik technologii chemicznej będzie pracował. W zależności od profilu produkcji wyposażenie hali produkcyjnej będzie zróżnicowane.

Nasi partnerzy:

chemia

 

Początek strony