HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH           

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu      

Lp

Klasa

Zawód

podstawa programowa

Ilość uczniów

Liczba tygodni

praktyki zawodowej

Przewidywany termin praktyk

1

III TA

Technik technologii chemicznej

311603

15

4

01-26.03.2021

2

III TA

Technik fotografii

 i multimediów

343105

13

4

01-26.03.2021

3

III TB

Technik hotelarstwa

422402

16

4

05-30.10.2020

4

III TC

Technik spedytor

333108

17

4

02-27.11.2020

5

III TD

Technik spedytor

333108

23

4

19.04-14.05.2021

Początek strony