HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH            

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu      

Lp

Klasa

Zawód
podstawa programowa

Ilość uczniów

Liczba tygodni praktyki zawodowej

Przewidywany termin praktyk

1

III TA

Technik technologii chemicznej

311603

19

4

02-27.03.2020

2

III TB

Technik hotelarstwa

422402

18

4

07.10-31.10.2019

3

III TC

Technik organizacji reklamy

333906

13

4

23.03-17.04.2020

4

III TC

Technik fotografii
 i multimediów

343105

12

4

23.03-17.04.2020

4

III TS

Technik spedytor

333108

25

4

20.04-15.05.2020

           
           
Początek strony