Już 27 września odbędą się w naszej szkole wybory Przewodniczącego (Przewodniczącej) SU oraz opiekuna SU.

Pierwsze spotkanie Komisji Wyborczej, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klas, odbędzie się 19 września na długiej przerwie 10.35 w Sali 212 (obecność przedstawiciela klasy OBOWIĄZKOWA). Koordynatorem szkolnych wyborów została Hanna Szajner z klasy IV TC.

Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przyjmowane są do 21.09. 2018 (sala 212) lub u koordynatora.

Pierwsze „organizacyjne” spotkanie KANDYDATÓW odbędzie się 24 września  na  przerwie o 13.15 w sali 212.

– kandydować mogą uczniowie, którzy zbiorą 30 podpisów poparcia uczniów z min. 4 różnych klas. (jeden uczeń może poprzeć tylko jednego kandydata)

/ wzór/ KARTA POPARCIA KANDYDATA DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO      

                                          ……………………………..

                                    Imię i nazwisko kandydata

Lp.

Imię i nazwisko osoby popierającej

Klasa

Własnoręczny podpis

1

     

2

     

Debatę przedwyborczą zaplanowano na 26 września. Prosimy o przygotowanie pytań do kandydatów.

Początek strony