zonkil119 kwietnia 2018 r. przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia oddziały niemieckie wkroczyły do getta, aby je ostatecznie zlikwidować, ale powitały ich strzały nielicznych i słabo uzbrojonych powstańców, którzy przez kolejny miesiąc walczyli w ruinach systematycznie niszczonego getta.

Dziś też po raz szósty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, w ramach której ponad 1500 wolontariuszy będzie rozdawało na ulicach Warszawy papierowe żonkile-przypinki - symbol pamięci o powstaniu w getcie. Nasza szkoła także włączyła się w tę akcję. Uczniowie przygotowali papierowe żonkile, które zainteresowani tematem uczniowie nosili, aby  pokazać, że łączy nas pamięć o tych, którzy zginęli w walce o godność.

 

Dlaczego akurat żonkile?
To historia związana z postacią Marka Edelmana, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, która razem z  Żydowskim Związkiem Wojskowym zorganizowała powstanie. Edelman był jednym z nielicznych ocalałych bojowców i po wojnie, w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów.

zonkil2

zonkil3

Początek strony