main logoZ inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, w Polsce wdrożono do realizacji program „Czas na czyste Powietrze” i ogłoszono konkurs polegający na stworzeniu projektu infografiki dot. zanieczyszczeń powietrza i sposobów ich redukcji i/lub eliminacji.

Zwycięska grafika w przyszłym roku znajdzie się na plakacie rozwieszanym w całym kraju, a dla zwycięskiej grupy uczniów przewidziano nagrodę w postaci sfinansowania kilkudniowego pobytu w najczystszym regionie Polski.  Czas zakończenia konkursu – 11 XII 2017 r.  

 Celem konkursu jest wybranie wśród zgłoszonych prac konkursowych najciekawszego projektu, który będzie przedstawiał źródła zanieczyszczeń powietrza, substancje szkodliwe obecne w powietrzu i ich dopuszczalne normy stężeń, sposoby eliminacji lub redukcji substancji szkodliwych, pożądane zachowania konsumenckie i obywatelskie z perspektywy indywidualnej, w sposób logicznie powiązany, trafny i atrakcyjny wizualnie.

Wymogi dotyczące pracy konkursowej:

  1. Infografika powinna nosić następujące cechy:

1) zawierać informacje prawdziwe i odnosić się do faktów,

2) nie naruszać jakichkolwiek norm prawnych, szczególnie osobistych lub majątkowych praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku itp.,

3) nie naruszać norm obyczajowych i etycznych, w szczególności nie może zawierać treści uznanych za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe itp.

  1. Technika i format wykonania infografiki jest dowolny.
  2. Uczestnicy wytypowani przez szkoły zobowiązani są stworzyć zespół/zespoły. Jeden zespół może liczyć od trzech do pięciu uczniów.
  3. Każdy Zespół powinien mieć swojego Opiekuna – osobę pełnoletnią, nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
  4. W jednej szkole można stworzyć dowolną liczbę Zespołów projektowych.

Każdy zespół projektowy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę konkursową w nieprzekraczalnym terminie do godz. 23.59 w dniu 11 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu i pozostałe informacje w sali 211.

Początek strony