HIV AIDS1

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim.

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań w aspekcie HIV/AIDS oraz popularyzacja świadomości, że zagrożenie zakażenia HIV dotyczy każdego.

Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w technikach dowolnych, z wykorzystaniem wszelkich środków artystycznych (farby, pisaki, pastele). Format prac: nie mniejszy niż A-3. Prace należy wykonać najpóźniej do 25 października 2021 r.

Regulamin konkursu do wglądu w sali 208. Wszystkich zainteresowanych konkursem zaprasza pedagog szkolny.

Początek strony