images

                                         Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika w Klasie"

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu: Październik 2021 r. – Kwiecień 2022 r.

Ocenie konkursowej podlega:

-liczba przeczytanych książek,

– terminowość oddawania książek przez czytelnika,

– dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r.

Zwycięzca konkursu  w każdej klasie otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

Początek strony