SZANOWNI RODZICE!

Samorząd Uczniowski, pragnie poinformować Państwa o inicjatywach, które zostały do tej pory podjęte przez nas w szkole i tych, które planujemy w najbliższym czasie zrealizować.

W zeszłym roku szkolnym do użytku została oddana szatnia, do której zakupiliśmy szafki ubraniowe dla uczniów klas pierwszych i drugich (100 szt).

Ponadto zorganizowaliśmy wiele wydarzeń mających na celu integrację całej społeczności szkolnej, między innymi: otrzęsiny klas pierwszych, akcję robienia zdjęć klasowych, które można zobaczyć przy Kąciku Relaksu, „Dzień bez śniadania”, Pierwszy Dzień Wiosny „Jeden świat – wiele kultur”, oraz dwie wycieczki: do Wrocławia i Gliwic na lodowisko.

Współpracujemy również z środowiskiem lokalnym i w tym zakresie zorganizowaliśmy Sławięcickie Spotkanie Adwentowe, byliśmy również z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, uświetniliśmy Dzień Kobiet przygotowany przez Związek Emerytów i Rencistów Polskich.

Dzięki naszej determinacji udało się wywalczyć nowe wiaty przystankowe, które zamontowano pod koniec października.

Nowy rok szkolny – to nowe pomysły i plany na dalsze działania.

  • Naszym priorytetem będzie zdobycie funduszy na szafki ubraniowe dla nowych uczniów 8 klas pierwszych.
  • Bardzo nam zależy, żeby w naszej szkole wszyscy czyli się dobrze, dlatego też pragniemy organizować więcej wydarzeń integracyjnych, takich jak: otrzęsiny klas pierwszych, wycieczki szkolne, pierwszy dzień wiosny itd.
  • Jak co roku włączymy się w organizację XVII Sławięcickiego Spotkania Adwentowego - gdyż dochód, przeznaczony zostanie na zakup szafek ubraniowych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

KOCHANI RODZICE!

Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie i okazaną pomoc.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
i Rady Rodziców naszej szkoły zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na „Komitet Rodzicielski”.

Składka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły
jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Dodatkowe pieniądze można również przekazywać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem:
 na działalność Samorządu Uczniowskiego – np. szafki ubraniowe

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do nas w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Z poważaniem

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja

w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
im. Mikołaja Reja
mgr Adam Kania

Początek strony