18 października 2019 roku odbyły się wybory do nowej Rady Rodziców, w skład której weszli:

1.Przewodniczący - p. Artur Sielski

2. Zastępca przewodniczącego - p. Ernestyna Wilczek

3. Księgowa - p. Agnieszka Zielińska

p. Małgorzata Komander

4. Sekretarz - p. Anna Macoch

 

SZANOWNI RODZICE!

Samorząd Uczniowski, pragnie poinformować Państwa

o inicjatywach, które zostały do tej pory podjęte przez nas w szkole i tych, które planujemy

w najbliższym czasie zrealizować.

W zeszłym roku szkolnym do użytku została oddana szatnia, do której zakupiliśmy szafki

ubraniowe dla uczniów klas pierwszych i drugich (100 szt).

Ponadto zorganizowaliśmy wiele wydarzeń mających na celu integrację całej społeczności

szkolnej, między innymi: otrzęsiny klas pierwszych,
akcję robienia zdjęć klasowych, które

można zobaczyć przy Kąciku Relaksu, „Dzień bez śniadania”, Pierwszy Dzień Wiosny

„Jeden świat – wiele kultur”, oraz dwie wycieczki: do Wrocławia i Gliwic na lodowisko.

Współpracujemy również z środowiskiem lokalnym i w tym zakresie zorganizowaliśmy

Sławięcickie Spotkanie Adwentowe,
byliśmy również z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

w Sławięcicach, uświetniliśmy Dzień Kobiet przygotowany przez
Związek Emerytów i

Rencistów Polskich.

Dzięki naszej determinacji udało się wywalczyć nowe wiaty przystankowe, które

zamontowano pod koniec października.

Nowy rok szkolny – to nowe pomysły i plany na dalsze działania.

 • Naszym priorytetem będzie zdobycie funduszy na szafki ubraniowe dla nowych

  uczniów ośmiu klas pierwszych.

 • Bardzo nam zależy, żeby w naszej szkole wszyscy czyli się dobrze, dlatego też

  pragniemy organizować więcej wydarzeń integracyjnych, takich jak: otrzęsiny klas

  pierwszych, wycieczki szkolne, pierwszy dzień wiosny itd.

 • Jak co roku włączymy się w organizację XVII Sławięcickiego Spotkania Adwentowego -

  gdyż dochód, przeznaczony zostanie na zakup szafek ubraniowych oraz pomoc uczniom

  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

KOCHANI RODZICE!

Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie i okazaną pomoc.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego

i Rady Rodziców naszej szkoły

zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na „Komitet Rodzicielski”.

Składka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły

jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu

nr konta:
51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Dodatkowe pieniądze można również przekazywać na Komitet Rodzicielski z
dopiskiem:

na działalność Samorządu Uczniowskiego – np. szafki ubraniowe

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze

wracają do nas
w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i

konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę

możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze

uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Z poważaniem

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja

w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
im. Mikołaja Reja
mgr Adam Kania

Początek strony