Rektor Masnyk 180x180Biblioteka szkolna zaprasza na kolejną odsłonę wystawy pt. „Znani absolwenci naszej szkoły”, w ramach której możemy zapoznać się z ich osiągnięciami i sukcesami.

Prof. dr hab. Marek Masnyk urodził się w 1956 roku w Namysłowie. W latach 1971-1975 uczęszczał do Technikum Chemicznego o kierunku technologia przerobu ropy naftowej w Sławięcicach. Po maturze podjął studia na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej, poprzedniczce UO. Zaraz po studiach podjął pracę na WSP. Profesor Marek Masnyk specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą polsko-niemieckiego pogranicza etniczno-językowego, problematyki Śląska w polskiej myśli politycznej, a także historii społecznej i politycznej Śląska w XIX i XX wieku. Aktualnie prowadzi badania nad miejscem Śląska – historycznie ukształtowanego makroregionu na styku kilku narodów i państwowości, zróżnicowanego kulturowo i etnicznie w myśli i działalności lokalnych przywódców narodowych.Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 7 książek i 9 monografii. Wypromował 13 doktorów. Od dwudziestu lat kieruje Katedrą Historii Śląska w Instytucie Historii UO Zasiada też, jako jeden z 33 pracowników naukowych, reprezentujących szkoły wyższe i placówki PAN, w Komitecie Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018.

7 marca 2016 roku wybrano go na rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Posłuchaj wywiadu:

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/item/20377-prorektor-nowym-rektorem-uniwersytetu-opolskiego

 http://radio.opole.pl/100,139018,profesor-uniwersytetu-opolskiego-wybrany-do-pan

http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19731494,prof-marek-masnyk-bedzie-nowym-rektorem-uniwersytetu-opolskiego.html

 https://www.youtube.com/watch?v=At8KP2KGoRc

 https://www.youtube.com/watch?v=gsGedpOFKP0

 http://radiosygnaly.pl/?p=3213

Początek strony