Jan Tic 2Biblioteka szkolna zaprasza na kolejną odsłonę wystawy pt. „Znani absolwenci naszej szkoły”, w ramach której możemy zapoznać się z ich osiągnięciami i sukcesami.

 Prof. nzw. dr hab. inż. Wilhelm Jan Tic w roku 1977 ukończył Technikum Chemiczne w Sławięcicach o specjalności Technologia przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tym samym roku podjął pracę zawodową w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Studia wyższe ukończył w roku 1986 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Technologia chemiczna organiczna. W roku 1988 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w zakresie „Matriałów i energooszczędnych technologii chemicznych”. Pracę doktorską pt. „Katalizatory rodowe hydroformylowania olefin” obronił w roku 2000 na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej.

Od roku 2000 do chwili obecnej pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w Katedrze Inżynierii Środowiska. Tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 przeprowadzając przewód habilitacyjny na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w zakresie „Badań nad procesem hydroformylowania wyżej cząsteczkowych olefin i przetwarzania 2-metylopropanalu”.

 Od roku 2012 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Specjalizuje się w tematyce katalizy chemicznej i inżynierii środowiska.

 Dorobek naukowy obejmuje około 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 92 wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, 12 udzielonych patentów i 14 rozwiązań technologicznych wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Publikacje profesora znajdziemy pod adresem:

http://www.sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-24947492--wilhelm-jan-tic-.html;jsessionid=247AE1AA4BBEDFC0E4D42B799E26A557.tomcat2

 Pamiętajmy, że Miarą sukcesu szkoły są sukcesy absolwentów.

Jan Tic 3

 

Jan Tic 4

 

jan tic 1

 

 

Początek strony