Biblioteka szkolna zaprasza na kolejną odsłonę wystawy pt. „Znani absolwenci naszej szkoły”, w ramach której możemy zapoznać się z ich osiągnięciami i sukcesami.

jk 2

Ks. Prałat Franciszek Kurzaj,

Ambasador Śląska w Teksasie.

Urodził się 19 kwietnia 1951 roku w Sławięcicach na Śląsku Opolskim. W 1969 roku zdał maturę w Technikum Chemicznym, a potem przez rok pracował w Zakładach Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

Odpowiadając na Boże wezwanie w 1979 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu, gdzie przez 6 lat studiował Filozofię i Teologię. 16 maja 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie . Następnie rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Św. Rodziny w Bytomiu. Po trzech latach przeniesiony został do parafii Św. Barbary w Bytomiu, gdzie zajmował się między innymi duszpasterstwem akademickim. Od roku 1982 do 1984 pełnił posługę w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach. W lutym 1984 roku. Dekretem biskupa Alfonsa Nossola został mianowany wychowawcą i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu.W listopadzie 1986 roku za zgodą Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa wyjechał do Teksasu, by tam pracować wśród potomków śląskich emigrantów. Tam też kontynuował studia teologiczne, które uwieńczył doktoratem. W latach 1987-95 był proboszczem Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Panna Maria w Teksasie. Miejscowość ta założona przez Ślązaków uchodzi za najstarszą polską osadę w Stanach Zjednoczonych.

Od sierpnia 1995 do czerwca 2007 roku Ks. Kurzaj pracował w parafii pod wezwaniem Imienia Pańskiego w San Antonio, później został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Floresville w Teksasie, a od 1 stycznia 2014 jest dziekanem Dekanatu Floresville. Jego zaangażowanie i trud zostało zauważone i Ojciec Święty Jan Paweł II w 1998 roku mianował go prałatem. Ksiądz Kurzaj poza pracą ściśle duszpasterską całym sercem oddaje się sprawie Śląska i Ślązaków. Jest budowniczym więzi między Śląskiem i Teksasem. Od 1989 roku regularnie czasami nawet dwa razy do roku przywozi Teksańczyków na Śląsk. Ks. Prałat organizuje również wyprawy grup folklorystycznych, oraz wyjazdy młodzieży ze Śląska do Teksasu. Kolejna wizyta 40-osobowej grupy planowana jest na przełom czerwca i lica 2014 roku. Jako członek grupy historyków dokumentuje losy śląskich emigrantów – owocem ich pracy są dwa tomy biogramów śląskich osadników w Teksasie.

 jk 1

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadami jakie udzielił Ks. Prałat Franciszek Kurzaj na łamach prasy i radia. Pamiętajmy, że Miarą sukcesu szkoły są sukcesy absolwentów.

http://www.lokalna24.pl/news/?act=one&from=_portal_news&kind=miasto&id=8963

http://www.slask-texas.org/pl/o-projekcie/osobowosci/item/183-ks-pralat-dr-franciszek-kurzaj-ambasador-slaska-w-teksasie.html#.U2DtoVfzHyU

http://www.youtube.com/watch?v=OHK9dbnW4Bs

http://www.youtube.com/watch?v=UbJE13Dc5_U

http://www.youtube.com/watch?v=M48pYZ7LeLc

http://info.wiara.pl/doc/171194.Ks-pralat-Franciszek-Kurzaj-z-Teksasu-Honorowym-Slazakiem-roku

http://bytom.sparro.pl/franciszek-kurzaj

http://www.radio.opole.pl/warto-posluchac/loza-radiowa/kurzaj-o-teksasie.html

http://www.lokalna.com.pl/main.php?act=czyt&artid=7864

jk 3

jk 4

jk 5

jk 6

 

Początek strony