Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

19.06.2018 r. godz. 10:00 – AULA – (60 min.)

A.06 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu

19.06.2018 r. godz. 12:00 – AULA – (60 min.)

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów

A.56 - Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

19.06.2018 r. godz. 14:00 – AULA – (60 min.)

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Część praktyczna

25.06.2018 r. godz. 9:00 – s. 19 lab. – (180 min.)

A.06 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

25.06.2018 r. godz. 15:00 – s. 19 lab. – (180 min.)

A.06 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

26.06.2018 r. godz. 900 – s. 19 lab. – (180 min.)

A.06 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

25.06.2018 r. godz. 12:00 – sala 313 – (120 min.)

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

25.06.2018 r. godz. 12:00 – sala 314 – (120 min.)

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

26.06.2018 r. godz. 9:00 – s. 1 – (120 min.)

A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu

26.06.2018 r. godz. 9:00 – s. 11 - (150 min.)

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

26.06.2018 r. godz. 13:00 – s. 1 - (120 min.)

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

26.06.2018 r. godz. 9:00 – s. 314 - (180 min.)

A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

26.06.2018 r. godz. 15:00 – s. 314 - (180 min.)

A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

28.06.2018 r. godz. 9:00 – s. 314 - (180 min.)

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Początek strony