Egzamin Zawodowy pisemny w formie elektronicznej  (formuła 2019):

 

  • 06.06. 2022 sala 312

                AUD.02   godz. 9.30,   11.30,  13.30,  15.30

  • 07.06.2022 sala 313

                CHM.02   godz.  9.30,  11.30

  • 07.06.2022 sala 314

           HGT.03   godz. 14.30,  16.30,  18.30

 

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie- część pisemna (w formie papierowej formuła 2017):

 

  • 21.06.2022 sala 1

AU.56 godz.12.00

AU.31 godz.10.00

Egzaminy zawodowy w części praktycznej

  • 01.06.2022

HGT.03  godz. 9.00  sala 4

HGT.03 - godz.9.00 sala 11

  • 09.06.2022 sala 2

AUD.02  godz.8.00, 12.30 , 17.00

  • 10.06.2022

AUD.02   godz.8.00, 12.30 , 17.00    sala 2 

CHM.02  godz.8.00, 12.30 , 17.00    sala 19

  • 11.06.2022 sala 2

AUD.02   godz.8.00, 12.30 , 17.00       

       

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie w części praktycznej-  (formuła 2017):

 

  • 20.06.2022

TG.12 , AU.31     godz.9.00      sala 11

TG.13 , AU.56     godz. 13.00   sala 11 

  • 28.06.2022

            AU.28     godz.9.00   sala 314   

Początek strony