Egzamin Zawodowy pisemny w formie elektronicznej  (formuła 2019):

 

                AUD.02   godz. 9.30,   11.30,  13.30,  15.30

                CHM.02   godz.  9.30,  11.30

           HGT.03   godz. 14.30,  16.30,  18.30

 

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie- część pisemna (w formie papierowej formuła 2017):

 

AU.56 godz.12.00

AU.31 godz.10.00

Egzaminy zawodowy w części praktycznej

HGT.03  godz. 9.00  sala 4

HGT.03 - godz.9.00 sala 11

AUD.02  godz.8.00, 12.30 , 17.00

AUD.02   godz.8.00, 12.30 , 17.00    sala 2 

CHM.02  godz.8.00, 12.30 , 17.00    sala 19

AUD.02   godz.8.00, 12.30 , 17.00       

       

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie w części praktycznej-  (formuła 2017):

 

TG.12 , AU.31     godz.9.00      sala 11

TG.13 , AU.56     godz. 13.00   sala 11 

            AU.28     godz.9.00   sala 314