LOGO AZOT

POWIAT GMINA ARTCELOR MITTAL KAUFLAND

 

13 marca Zespól Szkół Nr 3 gościł u siebie 15 drużyn biorących udział w Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs zorganizowany został po raz trzeci w ramach projektu reaktywacji chemicznych kierunków kształcenia realizowanego przez władze miasta i powiatu  Kędzierzyna-Koźla oraz strategiczne firmy z regionu.
Głównym patronem konkursu i sponsorem nagród jest Grupa Azoty ZAK S.A oraz Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Kaufland Polska a także po raz pierwszy największy producent stali w Polsce firma ArcelorMittal Poland.
Konkurs składał się z dwóch etapów: W części I pisemnej każdy uczeń pracował indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Wynikiem zespołu w tej części była suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosił 60 minut. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 10 zespołów, które zgromadziły największą liczbę punktów. W części II uczniowie pracowali zespołowo wykonując zadanie laboratoryjne polegające na zidentyfikowaniu jonów znajdujących się w pięciu próbkach.

Czytaj więcej: Deszcz nagród dla chemików z gimnazjów

Dnia 29.01.2014 uczniowie klas III kozielskiego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach pracowni preparatyki chemicznej. Pod czujnym okiem uczniów klasy II technik technologii chemicznej wykonywali proste czynności laboratoryjne. Poznali zasady ważenia na wadze technicznej, technikę sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem aby oddzielić osad od roztworu. Obserwowali również jak wyodrębnia się kwas p-toluenosulfonowy z mieszaniny poreakcyjnej, który otrzymywali uczniowie kl. II TA.

DSCN2177a

Czytaj więcej: Zajęcia pracowni preparatyki chemicznej

gor 1mini2 grudnia 2013 uczniowie klasy II TA - technik technologii chemicznej wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do zakładów przemysłowych Górażdże Cement SA. największego w kraju producenta cementu. W trakcie wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się z zakresem i procesem produkcji działających w ramach Grupy Górażdże trzech linii biznesowych: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Zwiedzili nowoczesną sterownię, wyposażoną w urządzenia elektroniczne związane z automatyką przemysłową, napędem, sterowaniem i regulacją procesu produkcji. „Spacer” w obrębie terenu zakładu (wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, w okularach ochronnych i kaskach) ukazał uczniom rozmiary aparatury procesowej oraz urządzeń stosowanych w procesie produkcji cementu. Taka konfrontacja umożliwiła uczniom weryfikację oraz poszerzenie zdobytej na zajęciach wiedzy teoretycznej.

 

Uczniowie klasy II technik technologii chemicznej uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu

"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy".Przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki prezentował działania "Klubu 150" zrzeszającego przedsiębiorców zainteresowanych m. in.rozwojem szkolnictwa zawodowego.Zaprezentowana została również działalność i możliwości stojące przed  Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym. Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły informacje    o możliwościach zatrudnienia.Reprezentant Grupy Azoty ZAK S.A bardzo cierpliwie odpowiadał na szereg pytań płynących ze strony młodzieży na temat: fluktuacji kadr w firmie, poziomie wynagrodzenia, zagrożeniu bezpieczeństwa dla miasta, wprowadzaniu nowych technologii itp.
Uczniowie naszej szkoły bardzo wysoko ocenili poziom spotkania i czekają na więcej.....

22 listopada 2013 uczniowie klasy I TA i II TA – technik technologii chemicznej wzięli udział w VI edycji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się” przygotowanego dla uczniów szkół technicznych przez firmę ArcelorMittal, największego na świecie producenta stali i wiodącej firmy wydobywczej. Podczas spotkania w Kinie HELIOS, oprócz wysłuchania prezentacji na temat ArcelorMittal, uczniowie zmierzyli się z quizem technologicznym i wygrali drobne upominki. Gwoździem programu była jednak robiąca duże wrażenie projekcja filmu 3D „Narodziny stali”, podczas której to maszyny zdawały się niemal wychodzić z ekranu, a widz czuł się, jak gdyby sam uczestniczył w procesie produkcji stali. Wydarzenie zakończyło się seansem „Grawitacja”.

zainstalujsie

 

7 października 2013 uczniowie klasy II TA - technik technologii chemicznej wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Fabryki Maszyn Celpa w Łambinowicach. W trakcie wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się z zasadami projektowania aparatury przemysłowej, zakresem produkcji i usług fabryki oraz zwiedzili hale przemysłowe wyposażone w sprzęt do prac przeładunkowo-transportowych,  aparaty i urządzenia technologiczne w zakresie zwijania, montaży i spawania konstrukcji stalowych i obróbki mechanicznej oraz wykonywania powłok ochronnych. Praktyczne poznanie omawianych na lekcji procesów technologicznych oraz wykorzystywanych w tym celu maszyn i urządzeń umożliwiło uczniom weryfikację oraz poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Czytaj więcej: Wycieczka przedmiodowa do Fabryki Maszyn Celpa

Początek strony