probowki10 marca 2020 r. uczniowie klas  ósmych szkół podstawowych uczestniczyli w IX edycji międzyszkolnego konkursu  „Chemiczna Głowa”.

W tym roku szkolnym mieliśmy przyjemność gościć uczniów, którzy reprezentowali 27 szkół: PSP 5 Kędzierzyn-Koźle, PSP 6 Kędzierzyn-Koźle, PSP 9 Kędzierzyn-Koźle, PSP 10 Kędzierzyn-Koźle, PSP 11 Kędzierzyn-Koźle, PSP 12 Kędzierzyn-Koźle, PSP 16 Kędzierzyn-Koźle, PSP 19 Kędzierzyn-Koźle, Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 Kędzierzyn-Koźle, SP Nr 10 Nysa, Publiczna Szkoła Podstawowa Jemielnica, Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd, Zespół Szkolno Przedszkolny Większyce, Zespół Gimnazjalno Szkolny Długomiłowice, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Zdzieszowice, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Zdzieszowice, Publiczna Szkoła Podstawowa Cisek, Zespół Szkolno Przedszkolny Rudziniec.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nysie

Skład drużyny: Zuzanna Sałamaj, Jakub Lemiowski, Remigiusz Calów

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

Skład drużyny: Zofia Danielewicz, Agata Łannik, Jan Bartoszek

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu

Skład drużyny: Marek Tomas, Tomasz Simkiewicz, Paweł Bartold

IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu

Skład drużyny: Marcin Laurentowski, Karolina Wilk, Małgorzata Kołodziej

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy

Skład drużyny: Magdalena Jachimczyk, Justyna Dudek, Maria Suhs

Wyniki – część pisemna:

I miejsce – Zuzanna Sałamaj -  Szkoła Podstawowa  Nr 10 w Nysie

II miejsce – Agata Łannik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

III miejsce – Maria Suhs - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy

IV miejsce

- Jan Bartoszek - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

- Małgorzata Kołodziej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu

- Adam Bujak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długomiłowicach

- Dominik Nowiński - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu

Wyniki – drużyny kibiców:

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku

III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu

sponsor

 

probowki10 marca 2020 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się IX Międzyszkolny Konkurs Chemiczny  "Chemiczna Głowa".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych. Do konkursu przystępują 3-osobowe zespoły uczniowskie. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 1 zespół. Drużynę szkolną może wspierać 5-osobowa grupa kibiców, dla których również przygotowano nagradzane zadania konkursowe.

Uroczyste rozpoczęcie konkursu odbędzie się w auli szkolnej o godz. 1000. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I (30 minut) - indywidualna praca uczniów, etap II (45 minut) – zespołowe rozwiązywanie zadania laboratoryjnego. Na łączną liczbę punktów zdobytą w konkursie przez drużyny szkolne składać się będzie suma punktów zdobytych w części pisemnej i laboratoryjnej.

W trakcie rywalizacji zespołów uczniowskich w laboratorium, w auli szkolnej odbędą się konkursy dla kibiców towarzyszących drużynom. Dla drużyn kibiców, które zbiorą największą liczbę punktów przewidziane są nagrody. Przewidywany czas podsumowania konkursu - godzina  1300

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

powmiastoLOGO AZOT

 

Patronat Medialny konkursu:

tvp2

 

polslaskaW dniu 29 lutego 2020 r. roku odbył się 1 etap XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich zorganizowany przez Wydział Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczestnicy konkursu wysłuchali na wstępie wykładu popularnonaukowego, a następnie rozwiązywali zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań dotyczyło wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych wykraczała poza program chemii przewidziany dla liceów ogólnokształcących.

Zespół Szkół Nr 3 reprezentowali następujący uczniowie: Kacper Gall, Piotr Wanat z klasy III TA oraz Paweł Kubica-Cypek z klasy IV TA.

Wyniki I etapu konkursu poznamy wkrótce.

 

polslaska29 lutego 2020 r. odbędzie się XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.

Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.
Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Finał odbędzie się w dniu 14.03.2020 r. (sobota).

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zgłaszania się do sali 309.

 

Czytaj więcej: XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

chłodnica120 listopada 2019 roku uczniowie klasy 3 TA – technik technologii chemicznej wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Jednym z etapów wycieczki były zajęcia w Zakładzie Szklarskim, gdzie uczniowie obserwowali dmuchanie szkła do formy oraz wstępną obróbkę niezbędną do wykonania chłodnicy spiralnej przez dmuchacza szkła laboratoryjnego.  

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły otrzymali od Pani Katarzyny Hałambiec - Starszego Specjalisty ds. Projektów wykonaną wspólnie chłodnicę spiralną.

Bardzo dziękujemy za przekazany sprzęt i zapewniamy, że jesteśmy nadal pod ogromnym wrażeniem doświadczenia, wiedzy i profesjonalizmu, jak również sposobu przekazania informacji uczniom podczas zajęć w Zakładzie Szklarskim oraz wszystkich odwiedzonych laboratoriach badawczych.

 

Z życzeniami zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy – uczniowie klasy 3 TA wraz z opiekunami.

 

Czytaj więcej: Sprzęt laboratoryjny od Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej...

ICSO120 listopada 2019 r. uczniowie klasy III TA technik technologii chemicznej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. W trakcie warsztatów teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznali się z działalnością ICSO - jednostki badawczej sektora chemii organicznej zajmującej się opracowywaniem, wdrażaniem i doskonaleniem technologii chemicznych, produkcją oraz sprzedażą produktów branżowych.

Nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiły uczniom poznanie tajników kompleksowej analityki badawczej z zakresu: chromatografii gazowej, cieczowej, spektroskopii UV/VIS i podczerwieni oraz spektrometrii mas. Uczniowie mogli obserwować badania fizykochemiczne detergentów, badania użytkowe środków myjących i piorących. W Zakładzie Produktów Ekologicznych zapoznali się z budową i działaniem wielkolaboratoryjnego zestawu destylacyjno-rektyfikacyjnego, a w Zakładzie Procesów Katalitycznych obserwowali działanie instalacji ciągłej do badań katalizatorów heterogenicznych w skali laboratoryjnej oraz instalację do badań i demonstracji procesu ISOBIS. Na zakończenie w Zakładzie Szklarskim uczniowie obserwowali dmuchanie szkła do formy oraz wykonanie chłodnicy spiralnej przez dmuchacza szkła laboratoryjnego.  

 https://www.facebook.com/icsoblachownia

Czytaj więcej: Wycieczka przedmiotowa do Sieć Badawcza Łukasiewicz ICSO "Blachownia"

Początek strony