zam 427 września 2017 uczniowie klasy III i IV TA technik technologii chemicznej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Firmy ZAMKON, specjalizującej się w produkcji armatury przemysłowej. W trakcie warsztatów teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznali się z budową i zasadą działania armatury odwadniającej takiej jak: odwadniacze pary i sprężonego powietrza, separatory, odpowietrzniki oraz armatury odcinającej i regulującej: zawory odcinające, regulacyjne, zwrotne, zasuwy klinowe i przepustnice. Młodzież samodzielnie testowała również kompleksowy układ instalacyjny - stację rozdziału pary i zbioru kondensatu.

Praktyczne poznanie procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do ich przebiegu umożliwiło uczniom weryfikację oraz poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Czytaj więcej: Wycieczka do Firmy ZAMKON

logo 64Wprawdzie za kilka dni wakacje, ale gdyby ktoś się nudził zapraszam do zapoznania się z zadaniami etapu wstępnego 64 Olimpiady Chemicznej.

Etap Wstępny - polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest już dostępny na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/ w zakładce „CO NOWEGO”. 

Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy rozwiązać zadania obowiązkowe części A i przekazać nauczycielowi chemii w naszej szkole, który je sprawdza oraz przesyła do komisji okręgowej.

Wszystkim chemikom życzę miłej lektury.

straż 2017 813 czerwca chemicy z klasy II TA odwiedzili specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno – ekologicznego, działającą przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu (Azoty), powołaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z zakresem działań poszczególnych komórek organizacyjnych: grupy ratownictwa chemicznego, grupy ratownictwa wodnego oraz grupy ratownictwa wysokościowego.

Poznali tajniki organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Część praktyczna obejmowała budowę i zasady korzystania ze specjalistycznego sprzętu do identyfikacji zagrożeń (spektrometru, spektrofotometru, chromatografu), z odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych (kombinezony wentylowane i niewentylowane, gazoszczelne) oraz urządzeń do kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Czytaj więcej: Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

war 29 czerwca 2017r. o godz. 11.30 w auli Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A.

Podczas podsumowania z rąk Przewodniczącego Komitetu Głównego OITiW wręczone zostały: nagrody, puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz zaświadczenia dla laureatów, finalistów i uczestników olimpiady.

Okręg opolski z Zespołu Szkół Nr 3 w Sławięcicach reprezentowały uczennice klasy III TA – technik technologii chemicznej Oliwia Gowin i Sandra Franecki, zdobywając tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Finału.

Uczestnikami tegorocznego finału byli uczniowie: Piotr Prokop oraz Szymon Gorki również z klasy III TA.

Wszystkim chemikom serdecznie gratulujemy, a szczególne uznanie kierujemy do Oliwii i Sandry, które tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Finału zdobyły po raz pierwszy w ubiegłym roku szkolnym, więc są finalistkami po raz drugi.

Czytaj więcej: Oliwia i Sandra Finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Ostrowiec 1Patrycja Surmiak i Szymon Kabs - chemicy z klasy II TA zostali finalistami etapu centralnego XLIII edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B.

Zawody ogólnopolskie rozegrane zostały w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podczas trzydniowych zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz praktycznego zastosowania przepisów prawa patentowego. Nasi uczniowie tworzyli 3 osobową drużynę reprezentującą okręg opolski razem z Wojciechem Rafą - uczniem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Tytuł finalisty oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują z egzaminu 100% punktów.

Dla uczestników etapu centralnego, gospodarze Olimpiady przygotowali również program turystyczny. Finaliści wraz z opiekunami zwiedzili Polską Fabrykę Porcelany w Ćmielowie, Muzeum Archeologiczne, Rezerwat Krzemionki oraz Bałtowski Jura Park.

Gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do uczestnictwa w olimpiadzie.

Czytaj więcej: Patrycja i Szymon Finalistami Olmpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

alch 2017 131 maja w auli naszej szkoły odbyło się „Spotkanie Młodych Chemików” w trakcie którego nastąpiło podsumowanie Konkursu "Młody Alchemik". Organizatorami Konkursu był Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotem Konkursu było zaprezentowanie Komisji Konkursowej ciekawego oraz oryginalnego pomysłu, w celu pokazania wszechobecności chemii w życiu człowieka oraz pozytywnego wpływu chemii na życie człowieka.

Do konkursu przystąpiło 15 drużyn uczniowskich z PG Nr 1, 2, 4, 5 i 9 w Kędzierzynie-Koźlu, Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy, Cisku, Gogolinie oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu, Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, Publicznego Gimnazjum Sportowego w Krapkowicach, Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni, Gimnazjum Nr 1 w Nysie i Społecznego Gimnazjum Sto w Kluczborku.

W projekt, obok Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, włączyli się również Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu, Grupa Azoty ZAK S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., Petrochemia-Blachownia S.A. oraz ICSO „Blachownia”.

W Konkursie przyznano następujące nagrody:

I miejsce – drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – „Wszechobecna chemia w życiu”

II miejsce – drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu – ”Chemia nas otacza”

III miejsce – drużyna Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy - "Zastosowanie chemii w różnych branżach"

Nagroda publiczności – drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu - "Mieć miedź".

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody pieniężne w wysokości: 2000, 1500 oraz 1000 zł przeznaczone w 2/3 na doposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny oraz 1/3 dla wszystkich członków zespołu konkursowego reprezentujących placówkę oświatową. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez naszych sponsorów.

Czytaj więcej: Konkurs Młody Alchemik rozstrzygnięty

Początek strony