oitiw 201810 marca 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość.

Do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie: Estera Wieczorek - klasa II Ap oraz Michael Musioł i Kamil Komander - klasa II TA. Uczniowie tworzą drużynę reprezentującą Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w eliminacjach okręgowych, które odbędą się pod koniec marca 2021r.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach..

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.