7 października 2013 uczniowie klasy II TA - technik technologii chemicznej wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Fabryki Maszyn Celpa w Łambinowicach. W trakcie wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się z zasadami projektowania aparatury przemysłowej, zakresem produkcji i usług fabryki oraz zwiedzili hale przemysłowe wyposażone w sprzęt do prac przeładunkowo-transportowych,  aparaty i urządzenia technologiczne w zakresie zwijania, montaży i spawania konstrukcji stalowych i obróbki mechanicznej oraz wykonywania powłok ochronnych. Praktyczne poznanie omawianych na lekcji procesów technologicznych oraz wykorzystywanych w tym celu maszyn i urządzeń umożliwiło uczniom weryfikację oraz poszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej.