oitiw 201814 kwietnia 2021 r.  odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B Wynalazczość.

Z naszej szkoły do olimpiady przystąpiła grupa uczniów z klasy II TA  i II Ap - technik technologii chemicznej w składzie: Kamil Komander, Michael Musioł i Estera Wieczorek.

Ten etap olimpiady zakończył się sukcesem dla Michaela Musioł z klasy II TA  i to on będzie zawodnikiem  trzyosobowej drużyny reprezentujcej okręg opolski w zawodach ogólnopolskich, które zostaną rozegrane w maju.

Kamil Komander zajął V miejsce, a Estera Wieczorek VI miejsce w okręgu opolskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Michaelowi powodzenia w etapie ogólnopolskim!