lab 1013 marca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się VIII Międzyszkolny Konkurs Chemiczny  "Chemiczna Głowa".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas 8 szkół podstawowych. Do konkursu przystępują 3-osobowe zespoły uczniowskie. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 1 zespół. Drużynę szkolną może wspierać 5-osobowa grupa kibiców, dla których również przygotowano nagradzane zadania konkursowe.

Uroczyste rozpoczęcie konkursu odbędzie się w auli szkolnej o godz. 1000. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I (30 minut) - indywidualna praca uczniów, etap II (45 minut) – zespołowe rozwiązywanie zadania laboratoryjnego. Na łączną liczbę punktów zdobytą w konkursie przez drużyny szkolne składać się będzie suma punktów zdobytych w części pisemnej i laboratoryjnej.

W trakcie rywalizacji zespołów uczniowskich w laboratorium, w auli szkolnej odbędą się konkursy dla kibiców towarzyszących drużynom. Dla drużyn kibiców, które zbiorą największą liczbę punktów przewidziane są nagrody. Przewidywany czas podsumowania konkursu - godzina  1330

Zgłoszenia do konkursu: fax 77 4834993 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

powmiastoLOGO AZOT

polslaska9 marca 2019 r. odbędzie się XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich.

Patronat nad Konkursem sprawują: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.

Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni.

Część pisemna, która odbędzie się w dniu 9.03.2019 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Finał odbędzie się w dniu 23.03.2019 r. (sobota).

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zgłaszania się do Sali 309.

 

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej

8.11.20188 listopada 2018 r. uczniowie klasy III TA technik technologii chemicznej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. W trakcie warsztatów teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznali się z działalnością ICSO - jednostki badawczej sektora chemii organicznej zajmującej się opracowywaniem, wdrażaniem i doskonaleniem technologii chemicznych, produkcją oraz sprzedażą produktów branżowych.

Nowoczesne laboratoria wyposażone w aparaturę pomiarową umożliwiły uczniom poznanie tajników kompleksowej analityki badawczej z zakresu: chromatografii gazowej, cieczowej, żelowej, spektroskopii UV/VIS i podczerwieni oraz spektrometrii mas. Uczniowie mogli obserwować badania fizykochemiczne detergentów, badania użytkowe środków myjących i piorących oraz wykrywanie substancji SVHC w wyrobach przemysłowych. Uczestniczyli również w badaniu właściwości tworzyw sztucznych, w tym oznaczaniu właściwości mechanicznych (m.in. cech wytrzymałościowych przy rozciąganiu), reologicznych (m.in. wskaźnik szybkości płynięcia) oraz stopnia palności.

 

Czytaj więcej: Wycieczka przedmiotowa do ICSO Blachownia

logo olimpiadyW marcu 2019 r. odbędzie się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do dnia 9 listopada 2018 r. w sali 309.

Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

 

 

65aWprawdzie za kilka dni wakacje, ale gdyby ktoś się nudził zapraszam do zapoznania się z zadaniami etapu wstępnego 65 Olimpiady Chemicznej.

Etap wstępny - polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest już dostępny na stronie internetowej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/  Folder dla ucznia. 

Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy rozwiązać zadania obowiązkowe części A i przekazać nauczycielowi chemii w naszej szkole, który je sprawdza oraz przesyła do komisji okręgowej.

Wszystkim chemikom życzę miłej lektury.

 

azoty70 1W dniu 6 czerwca 2018 r. w Hotelu Solidaris odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Chemika oraz 70-lecia istnienia Grupy Azoty ZAK S.A.

Do udziału w okolicznościowym seminarium naukowym zaproszeni zostali uczniowie klasy III Technik technologii chemicznej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.  Pan Sławomir Lipkowski po czym uczniowie wysłuchali następujących prelekcji:

- „70 lat działalności przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn - Wydarzenia i ludzie" - Zbigniew Ślęzak – wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem, Ryszard  Grzybek – Prezes Zarządu Oddziału SITPChem;

- „Zmiana bazy – przełom w technologii wytwarzania wodoru (amoniaku) w ZAK" - Damian Wijatyk – Kierownik Wydziału Amoniaku, Grupa Azoty ZAK S.A.;

- „Nawozy azotowe w Grupie Azoty ZAK S.A. – nowoczesność na skalę europejską" - Ewa Wolff – Członek Zarządu Oddziału SITPChem;

- „Chemia organiczna w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. – od syntezy OXO do nowoczesnych nieftalanowych plastyfikatorów tworzyw syntetycznych" - Krzysztof Zuzański – Członek Koła Azoty SITPChem;

- „Co nauka może dać przemysłowi?" - Dr Paweł Bielski - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej Warszawie;

„Ekologia jako jeden z podstawowych czynników determinujących działalność produkcyjną w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A." - Joanna Maj – Kierownik Biura Ochrony Środowiska, Grupa Azoty ZAK S.A.

Spotkanie to było okazją do pogłębienia wiedzy na temat procesów produkcji największego zakładu chemicznego w naszym mieście.  

Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejny Dzień Chemika!

Czytaj więcej: 70 lat działalności Grupy Azoty ZAK S.A.

Początek strony