IMG 8333W dniu 11 grudnia 2017 r.  Pan Dyrektor Adam Kania podpisał porozumienie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu – ppłk Andrzejem Mudrakiem.

Zgodnie z zapisem szkoła i WKU będą podejmować wspólne działania m.in. na rzecz pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych, promocji służby wojskowej i szkolenia wojskowego.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor realizują innowację pedagogiczną „Klasa mundurowa”, której celem jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry technicznej dla służb mundurowych.

Dzięki podpisanemu Porozumieniu szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne dla swych działań.

IMG 8329 IMG 8330 IMG 8331 IMG 8334 IMG 8335 IMG 8336 IMG 8337 IMG 8339

Początek strony