Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.
W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.
Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 Z wyrazami szacunku       
 Anna Ostrowska
 Rzecznik Prasowy
 Ministerstwo Edukacji i Nauki     

 

Załączniki:
1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf)
2. Deklaracja na szczepienia (https://dokumenty.mein.gov.pl/12f27be0-265a-4558-9efd-813895326284/deklaracjanaszczepienia.docx)
3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf)
4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny (https://dokumenty.mein.gov.pl/788e879c-1e0b-40de-b949-59ec677951a5/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png)
5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN (https://dokumenty.mein.gov.pl/bba384f7-da96-4e5c-b548-fec9d6b39351/20210818_organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowek.docx)
6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne (https://dokumenty.mein.gov.pl/c4632391-0c6e-4a84-bac4-474c47a3dfa0/organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowekmaterialyinfomacyjne.pdf)
7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny (https://dokumenty.mein.gov.pl/f2d0b21e-18f9-40f5-8f51-0351b20eadf4/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png)   

Początek strony