19 października 2016 roku odbyły sie wybory do nowej Rady Rodziców, w skład ktorej weszli:

1.Przewodniczący - p. Grzegorz Garbas

2. Zastępca przewodniczącego - p. Joanna Krych

3. Księgowa - p. Barbara Sofińska

4. Sekretarz - p. Aneta Lehnert

 

Szanowni Rodzice!

Samorząd Uczniowski, pragnie poinformować Państwa o inicjatywach, które zostały do tej pory podjęte przez nas w szkole i tych, które planujemy w najbliższym czasie zrealizować.

W zeszłym roku szkolnym do użytku młodzieży została oddana kawiarenka 
z automatami na ciepłe napoje i przekąski oraz częściowo „Kącik relaksu”, który uczniowie wykonali własnoręcznie ze środków pozyskanych od rodziców. Ponadto dzięki naszej petycji do Miejskiego Zakładu Komunikacji otrzymaliśmy zapewnienie o zbudowaniu nowych wiat przystankowych przy szkole i naprzeciwko, do końca 2017 roku. Zorganizowaliśmy wiele imprez, m.in. „Dzień kina polskiego”, Otrzęsiny klas pierwszych”, „Dzień Dziecka”.

W bieżącym roku szkolnym:

Kochani Rodzice pomysłów i planów na dalsze działania mamy mnóstwo.                             Jednak bez Waszego wsparcia nie poradzimy sobie. Prosimy pomóżcie nam:

W imieniu Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców

zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na „Komitet Rodzicielski”.

Składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł.

Płatności można dokonać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 51 1240 1659 1111 0000 2600 4343

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Dodatkowe pieniądze można również przekazywać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem: 
 na działalność Samorządu Uczniowskiego (loteria fantowa, kącik relaksu, 
szafki na ubrania itd.)

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych i konkursów przedmiotowych, wyjazdów na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także w miarę możliwości na nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.

Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Z poważaniem

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Bartosz Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. M. Reja 
mgr Adam Kania