Drodzy absolwenci!

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Młodzieży oraz Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Absolwentów, składamy serdeczne podziękowania wszystkim Absolwentom, którzy tak licznie przybyli do swojej szkoły, by razem świętować 70-lecie jej powstania.

Dziękujemy za piękne wspomnienia, serdeczne słowa, która są dla nas najwspanialszą formą podziękowania. Dzięki Wam, V Zjazd Absolwentów można uznać za bardzo udany. Życzymy wszystkim, byśmy spotkali się ponownie za 10 lat. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów,
Rodzice, i Młodzież Zespołu Szkół nr 3