Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych - pobierz

Początek strony